X
Produkt bol pridaný do objednávky.
Úvod Podpora Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

  • Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prezrieť čo najskôr po dodaní. Prehliadku musí kupujúcí spraviť tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.
  • Kupujúci je povinný všetky takto zistené chyby oznámiť ihneď predávajúcemu. Chyby, ktoré sa prejavily neskôr, je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu ihneď potom, ako vady mohly byť zistené po vynaložení primeranej odbornej starostlivosti.
  • Kupujúcí je povinný uplatňovať reklamáciu v sídle predávajúceho. Náklady spojené s dopravou tovaru na reklamáciu hradí kupujúcí. Vždy je treba uviesť typ a sériové číslo chybného výrobku a ďalej čo najpodrobnejšie popísať charakter chyby a uviesť kontaktnú osobu (meno a telefón), s ktorou je možné konzultovať prípadné podrobnosti.
  • Pri reklamácií výrobku je kupující povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou. Pokiaľ sa kupujúci nepreukáže faktúrou, bude oprava považovaná za mimozáručnú. V prípade straty dokladov si môže zákazník vyžiadať u predávajúceho zhotovenie kópií za poplatok vo výške 3,60 €.
  • Pokiaľ kupujúci neodovzdá pri reklamácii podstatné súčasti príslušenstva nutných k oprave výrobku, neprevezme predávajúcí výrobok ku reklamácii.
  • Pokiaľ kupujúcí nahlási chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba bola nahlásená omylom apod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikly v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej chyby objednávateľom, v plnej výške. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade účtovaná podľa aktuálnych platných cien servisného strediska  na mieste uplatnenia reklamácie.

Poslať na e-mail Tlačiť

Rýchly kontakt

VT DATA s.r.o.


VT DATA s.r.o. mapa
A.Hlinku 60 - OD Kocka
921 01 Piešťany
Tel.: 033 76 25 471

Mobil: 0903 722 710

Mobil: 0901 722 770

GPS:    48°35'47.11"N
             17°49'25.75"E

Bližšie Informácie

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.